Za načrtovanje kuhinj uporabljamo programsko opremo, ki temelji na BIM tehnologiji. Pa veste, kaj je BIM?
BIM (Building Information Modeling) je način projektiranja oz. proces izdelave in upravljanja digitalnega modela/podatkov s pomočjo katerega oblikujemo, gradimo in vzdržujemo objekt skozi celoten življenski cikel. Omogoča sodoben, pametnejši način gradnje in projektiranja ter možnost vključevanja različnih strok in delovnih procesov, ki jih je ponavadi potrebno ročno združiti in preverjati njihovo pravilnost. Cilj BIM-a je učinkovit, varčen ter okolju ”prijazen” objekt.
PREDNOSTI:
– programska oprema omogoča risanje v 3D z možnostjo izdelave fotorealističnih slik, hkrati pa nam moderna tehnologija omogoča 3D virtualen pogled v kuhinjo
– hitrejše odkrivanje neskladnosti med inštalacijami in arhitekturnimi načrti
– boljše sodelovanje med člani projektantske ekipe
– načrt kuhinje lahko sočasno dela več projektantov
– izdelava risb za posamezne stene v merilu 1:20 (elevation view) omogoča bolj natančno izvedbo GOI del ter lažjo komunikacijo na objektu

 

Oznake: